Ventelisteregler

AB Holmegaarden har indgået aftale med Nyborg Kommune om fleksibel udlejning. Dette vil gælde for 50 % af de ledige boliger i alle afdelinger.


De fleksible udlejningsregler vil finde anvendelse efter følgende kriterier:
 

  • P1 Personer som pendler til arbejde indenfor Nyborg Kommunes grænse og ønsker at flytte til kommunen.
  • P2 Borgere i Nyborg Kommune, der på grund af sygdom får behov for en anden bolig.
  • P3 Personer, som inden for det seneste år har haft brudt parforhold, dødsfald eller skilsmisse som har behov for en bolig. 
  • P4 Boliger på 78 m2 og derover tilbydes til børnefamilier.
  • P5 Enlige der ønsker boliger op til 78 m2.
  • P6 Par over 50 år, som ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som senior.


Anvisning efter de fleksible kriterier sker efter medlemsnummer på ventelisten.
Man kan kun skrive sig op i én pulje. Puljerne udtages med samme antal pr. år og tildeles ud fra lejlighedstyper.
Ønsker du at blive skrevet op i een af puljerne, kan du udfylde formularen nederst på siden.

 

Godkendt den 24-06-2014 af Hovedbestyrelsen
Godkendt den 07-10-2014 af Byrådet
______________________________________________________________________________
 

50% af de ledige boliger tildeles den fleksibel ordning og 50% til den almindelige venteliste, hvor nuboende lejere har fortrinsret.

 

Den 18. december 2017 er der indgået samarbejdsaftale mellem AB Holmegaarden og Nyborg Kommune, hvor Nyborg Kommune til enhver tid kan anmode AB Holmegaarden om at få stillet en lejlighed til rådighed, når de har et konkret behov herfor. AB Holmegaarden er forpligtet til hurtigst muligt at anvise egnet lejebolig til Nyborg Kommune.

 
 
Karens
 
Boligforeningen har besluttet, at lejere i boligforeningens afdelinger, skal have boet i deres lejemål i 1 år, før man kan få fortrin til en anden bolig i boligforeningen. Perioden, hvor man venter, kaldes karenstid.

Her kan du

Ønsker du at melde dig ind  i foreningen eller har du nogle ændringer til dine oplysninger og ønsker, kan du her under udfylde en blanket og maile den til os: