Velkommen til Seniorbofællesskabet

Opførelse af Seniorbofællesskab på havnen i Nyborg
AB Holmegaarden har 39 boliger som seniorbofællesskab på Nyborg Havn.

Der føres særskilt venteliste til seniorbofællesskabet.

Det forventes, at du som beboer har lyst til at deltage i seniorbofællesskabets aktivite-ter, og herigennem er med til at skabe rammerne for et godt og trygt naboskab.

Der er vedtaget et værdigrundlag, som man skal kunne tilslutte sig. Man skal have lyst til at bidrage med ressourcer i form af etablering af sociale aktiviteter, vedligeholdelse af grønne arealer og arealer generelt.

 

Såfremt du ønsker opskrivning til det kommende seniorbofællesskab på Nyborg Havn, skal du kontakte AB Holmegaarden, som varetager ventelisten for seniorbofællesskabet.

 

Du kan ligeledes udfylde dette oplysningsskema.

 

 

 

Her kan du

Ønsker du at melde dig ind  i foreningen eller har du nogle ændringer til dine oplysninger og ønsker, kan du her under udfylde en blanket og maile den til os: