Svar på tilbud

Svar på tilbud

Svar på boligtilbud

Husstanden består af antal:

Ønskes ægtefælle/samlever som medlejer på kontrakten

Søges der indskudslån i kommunen

Vigtigt: Du skal være opmærksom på, at du ved indsendelse af denne svarblanket accepterer at leje lejemålet, hvis lejemålet tildeles dig. Hvis du fortryder dette, vil du hæfte for udgifterne til lejemålet indtil ny lejer er fundet, dog højst 3 måneder. Efterfølgende fremsender vi en lejekontrakt med de nærmere vilkår for lejeaftalen.


Her kan du

Ønsker du at melde dig ind  i foreningen eller har du nogle ændringer til dine oplysninger og ønsker, kan du her under udfylde en blanket og maile den til os: