Opsigelse

Skal du opsige din bolig i AB Holmegaarden, har du her mulighed for at hente en opsigelsesblanket.

Blanketten skal udskrives, udfyldes og indsendes idet vi skal bruge en underskrift.

Når du opsiger din bolig, er der flere vigtige ting vi skal have oplyst.
 

  • Hvornår er boligen ryddet - Vi booker et syn ind umiddelbart efter rydningsdatoen, og forsøger genudlejning 14 dage efter synsdato. Vi kan genudleje både pr. den 15. og den 1. i måneden.

 

  • Din nye adresse - Af hensyn til fremsendelse af flytteafregning og evt. efterfølgende varmeafregning, er det vigtigt for at kende din nye adresse.

 

  • Dit cpr. nr. - Vi overfører evt. overskydende indskud til din NEM-konto.


Opsigelsen skal sendes til:

AB Holmegaarden
Sølystvej 10 A
5800 Nyborg

HUSK UNDERSKRIFT - står i to på lejekontrakten, skal begge underskrive.

Hent opsigelsesblanket - almindelig

Hent opsigelsesblanket - dødsbo

Her kan du

Ønsker du at melde dig ind  i foreningen eller har du nogle ændringer til dine oplysninger og ønsker, kan du her under udfylde en blanket og maile den til os: