Forsikring

Orientering til beboerne

Er din husstand indboforsikret ?

Desværre sker det, at beboere i almene boligafdelinger ikke selv har tegnet en indboforsikring - men tror at de er dækket ind under afdelingens forsikring.

Det svier hårdt når skaden er sket - derfor sendes denne orientering til alle i afdelingen.

Hvad dækker Boligforeningens forsikring:

Boligforeningen har tegnet en bygningsforsikring for afdelingen. Den dækker f.eks. Ved tyveri, brand- og vandskade og ved insekt- og svampeskader.

Bygningsforsikringen dækker altid kun skader ved selve bygningen, dvs. skader på tag, mure, gulve og vægge m.v. Den dækker ikke skader på alle løse genstande: møbler, tæppe- og heller ikke rengøring af disse efter en skade.

Bygningsforsikringen dækker afdelingens huslejetab, hvis beboerne må flytte ud af lejligheden en periode, mens skaden udbedres. Den dækker ikke beboerens udgifter til genhusning i midlertidig bolig, ud- og indflytninger m.v.

Hvad skal husstandens egen forsikring dække ?

Husstanden bør være forsikret mod:

Skader på alle løse genstande: møbler, tæpper- også rengøring af løse genstande efter en skade, der er dækningsberettiget.

Skader på håndvaske, toiletskåle og vinduesglas. Der tegnes en særlig glas- og kummeforsikring, som er en tillægsforsikring til indboforsikringen.

Udgifter i forbindelse med genhusning, hvis I skal flytte fra lejligheden, mens skaderne udbedres, dvs. eventuelle udgifter til ud- og indflytning og til forøget husleje.
 

Her kan du

Ønsker du at melde dig ind  i foreningen eller har du nogle ændringer til dine oplysninger og ønsker, kan du her under udfylde en blanket og maile den til os: