Fleksibel udlejning

Fleksibel udlejning

FLEKSIBEL UDLEJNING: Der er nu mulighed for at benytte sig af fleksible udlejningsregler. Man kan indskrive sig i een af nedenstående puljer såfremt man opfylder kriteriet/kriterierne og ønsker at benytte sig af denne mulighed. 50% af de ledige boliger tildeles efter nedennævnte puljer.


Her kan du

Ønsker du at melde dig ind  i foreningen eller har du nogle ændringer til dine oplysninger og ønsker, kan du her under udfylde en blanket og maile den til os: